KOLUMNA MILE PRPE - U OCULUSU

Mile Prpa: Predsjednička lenta

Svaka država na svijetu ima svoje insignije oliti znakovlje kojim se pokazuje status same države, status državnog vrhovništva, prepoznatljivost tih insignija na javnim ili međunarodnim manifestacijama.