Prikaz knjige: Karlo Rotim, Obrana Herceg-Bosne, Široki Brijeg, 1997. 

Kronologija Karla Rotima (1931.-2018.) vodi čitatelja kroz cjelovito rješenje hrvatskoga pitanja na razvalinama bivše Jugoslavije. Dakle, auktor prati sve važne događaje od početka 1990. do vojnih pobjeda Hrvatske vojske i HVO-a 1995. godine, koje su prisilile velikosrpsku politiku na kapitulaciju i potpisivanje sporazuma u Daytonu, čime su udareni temelji današnjoj BiH.

Opsežna knjiga podijeljena je u tri dijela - nestanak Jugoslavije, ustroj vlasti u BiH te samoorganiziranje obrane Herceg-Bosne.

 Nakon povijesnoga uvoda o hrvatskom narodu, zemlji koju je naselio i državno-pravno ju ustrojio još u srednjem vijeku, Rotim je sažeo velikosrpske političke planove od Garašanonova "Načertanija" iz 1844., preko stvaranja prve Jugoslavije i hrvatskoga otpora srpskoj hegemoniji, četničkoga programa velike Srbije iz 1941., obnove još jedne velikosrpske, ovaj put komunističke Jugoslavije, srbijanskoga otpora promjenama saveznih ustava te potkraj 80-ih godina i srpskom pokušaju rušenju Ustava iz 1974. godine.

 U ovom poglavlju auktor kronološki prati postanak samostalne hrvatske države, velikosrpsku i jugokomunističku agresiju na Hrvatsku te hrvatsku obranu. Jednako tako, vrlo temeljito bilježi i sva važna diplomatsko-politička zbivanja.

 Sve je to popraćenom objavom cijeloga niza važnih dokumenata, govora i poslanica hrvatskih dužnosnika u borbi za međunarodno priznanje hrvatske državnosti.

 Drugi dio knjige bavi se pitanjem Bosne i Hercegovine, odnosno pojavom prvih stranaka - utemeljenju i djelovanju HDZ-a BiH, organizaciji višestranačkih izbora, nacionalnom sastavu pučanstva te položaju BiH u tada već dubokoj t. zv. jugoslavenskoj krizi. 

 U BiH je, ističe, bilo ključno pitanje zemljovida. Srbi su htjeli cjelokupnu BiH, tako da ju zadrže u Jugoslaviji. Hrvati i Muslimani tražili su nezavisnu državu, ali s različitim unutarnjim oblicima vlasti. 

 Muslimani su htjeli isključivo unitarističku državu dok su se Hrvati zauzimali za federalno uređenje države.

 Zanimljiv je i podatak o tomu kako HDZ u većem postotku od SDA sudjelovao na referendumu o samostalnosti države BiH. 

 Nakon referenduma srpska stranka SDS napustila je Skupštinu BiH i na Palama proglasila Republiku Srpsku, čije su snage zajedno s Jugoslavenskom vojskom krenule u napadaj na hrvatske i muslimanske prostore.

Rotim objavljuje cijeli niz pisama hrvatskih dužnosnika svjetskim političarima, a posebno pisma hrvatskoga predsjednika Franje Tuđmana muslimanskom vođi Aliji Izetbegoviću, što je rezultiralo 21. srpnja 1992. i potpisivanjem Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Hrvatske i BiH. 

 Auktor je marljivo kronološki zabilježio i sve mirovne pothvate EZ-a i UN-a te objavio zemljovide, sporazume i dogovore - Cutilleirov, Vance-Owenov, Owen-Stoltenbergov, HNV-ov te Washingtonski sporazum, plan Kontaktne skupine i Daytonski sporazum.

 U trećem dijelu knjige "Samoorganiziranje obrane Herceg-Bosne" piše o stvaranju postrojba općinskih stožera i HVO-a, stvaranju Hrvatske zajednice Herceg-Bosne, koja je utemeljena 18. studenog 1991. u Grudama. 

 Bilježi i povijesni trenutak kad Predsjedništvo HZ HB i zastupnici u Vijeću općina Skupštine BiH 8. kolovoza 1993. u Grudama stvaraju Zastupnički dom  koji proglašava Hrvatsku Republiku Herceg Bosnu.

 Tada privremena izvršna vlast HVO-a postaje vlada, odjeli ministarstva, a predstojnici odjela ministri. Rotim prati njezino ustrojavanje i rad. Dvije podrubrike u trećem dijelu - stradanje Hrvata u BiH te udruge Domovinskoga rata nepotpuno su obrađene zbog tadašnje nedostatnosti cjelovitijih podataka.

 Rotimova knjiga "Obrana Herceg-Bosne" nije samo kronološki prikaz događaja iz vremena stvaranja hrvatske države 90-ih godina, borbe hrvatskoga naroda u BiH protiv velikosrpskoga i jugoslavenskog agresora te muslimanske agresije na hrvatska područja, nego i prvi sustavniji pregled ratne hrvatske povijesti, obrane hrvatskih prostora u BiH i pokušaja da se nezavisna država BiH ustroji na federalnim načelima.

 Rotimova "Obrana Herceg Bosne" dobar je vodič kroz ratnu BiH, putokaz istraživačima, ponajprije onima koji teže monografski zaokružiti hrvatsku borbu za nacionalnom slobodom, koja je uključivala i teritorijalno federalnu jedinicu hrvatskoga naroda.

 Ona je protivnicima hrvatske slobode i svojevrstan odgovor na pitanje: zašto smo stvorili i zašto nam još i danas nedostaje Herceg Bosna?

 Nu tada započeta, a  nedovršena borba, danas čeka novu dionicu, odnosno novi nastavak!

 

Mate Kovačević