Originalna arhivska građa Nezavisne države Hrvatske mora ostati u vlasništvu Srbije, a kopije mogu biti izdane sukladno dogovorima srbijanske vlade i sukladno sigurnosnim procedurama i interesima, stajalište je srbijanskog ministarstva obrane.

Kako prenosi agencija Tanjug, ovakav stav ministarstva na čijem je čelu Aleksandar Vulin, a koje je u posjedu kompletnog arhiva nekadašnjeg KOS-a JNA, formuliran je povodom zahtjeva službenog Zagreba da se preko Komisije za sukcesiju Hrvatskoj vrati originalna građa koja se odnosi na razdoblje NDH.

Srbijanska vlada je 1. travnja 2010. formirala Međuresornu radnu skupinu za provođenje Aneksa D Sporazuma o pitanjima sukcesije, čiji je zadatak da koordinacijskom tijelu vlade pripremi prijedloge  vezano uz zahtjevima država slijednica u pogledu Državnog arhiva SFRJ, podsjetilo je ministarstvo.

-Koordinacijsko tijelo vlade do sada nije tražilo službeno stajalište ministarstva odbrane po zahtjevu Republike Hrvatske o potraživanju arhivske građe o NDH pa s tim u vezi Vojni arhiv nije o tome davao svoje mišljenje - priopćilo je srbijansko ministarstvo obrane, dodajući da su aneksom D Sporazuma o pitanjima sukcesije, koji se odnose na arhive, utvrđena načela na kojima države slijednice mogu tražiti arhivsku građu, pa je tim u vezi i mogućnost njihove primjenjivosti na fond NDH.

Kako piše beogradska "Politika", Vojni arhiv Srbije čuva arhivsku građu fonda NDH i obrađeno je 555 kutija za koje postoji sumarni i analitički inventar.

 

M.M.