Portal Index objavio je kako je bivši SDP-ov ministar Tihomir Jakovina 7. srpnja 2014. godine dobio izvješće o poslovanju Hrvatskih šuma u kojemu ga se upozorava na prekomjernu sječu šuma te sklapanje 330 štetnih ugovora o prodaji drvnih proizvoda. U njemu se procjenjuje da su Hrvatske šume tim ugovorima oštećene za 400 milijuna kuna.

“Provedbom inspekcijskog nadzora počevši od listopada 2013. u predmetu obavljanja sječe za izvršavanje sječive drvne zalihe za desetogodišnje razdoblje (od 2006. do 2015.) u državnim šumama kojima gospodare Hrvatske šume, utvrđena su nedopuštena odstupanja i redovita godišnja prekoračenja sječa u količinama većima od 1,000.000 m3 godišnje, izvršenim na neplaniranim površinama šuma na području srednje i gorske Hrvatske, poglavito na području Uprava šuma podružnica Zagreb, Bjelovar, Koprivnica, Nova Gradiška, Sisak, Karlovac i Delnice”, stoji u izvješću u kojem se navodi da se prekomjerna sječa odnosila na debela stabla vrijednih vrsta drveća poput hrasta lužnjaka i kitnjaka, divlje trešnje, poljskog jasena, obične jele i smreke, i to radi proizvodnje kvalitetnih drvnih sortimenata čija potražnja stalno raste na tržištu drvom i proizvodima od drva.

Utvrđene nepravilnosti u desetak šumarija HŠ je pokušao opravdati nužnom sječom stabala radi smanjene vitalnosti, navodi se, među ostalim, u izvještaju koji su napisali Aida Kopljar, donedavna načelnica Sektora drvne industrije u Upravi šumarstva, i Ljubomir Salak, a potpisao pomoćnik ministra Domagoj Križaj.

Predsjednik Uprave HŠ-a, Ivan Pavelić, rekao je da su Hrvatske šume sječu obavljale u skladu s godišnjim planovima i doznakom, a sve u skladu s pravilima struke.

- Prodaja trupaca regulirala se cjenikom šumskih proizvoda i nikome nisu prodavani trupci po nižim cijenama, osim ako se radilo o robi koja je bila oštećena, a toga je bilo u promilima. Na licitaciji se prodavalo oko 10 posto proizvodnje, dok se oko 90 posto proizvodnje ugovaralo preko ugovora u skladu s sjenikom drvnih proizvoda. Cijena na licitaciji koja se postizala bila je značajno veća od cijene iz cjenika, ali kako je funkcija Hrvatskih šuma da budu osnova drvoprerađivačkoj industriji, to se ne može organizirati prodaja koja bi bila pretežno na licitaciji jer tada drvoprerađivači ne bi imali sigurnu isporuku trupaca, a time bi se dovelo u pitanje njihovo poslovanje - kaže Pavelić.

Dodaje kako je HŠ uvijek nakon inspekcijskih nalaza išao ispravljati nepravilnosti.

- Iako je bio značajan broj inspekcijskih nalaza, tih je nepravilnosti bilo minorno i sve su promptno ispravljene. Što se tiče konkretnog inspekcijskog nalaza od gospodina Salaka, on nikada nije bio dostavljen u Hrvatske šume, tako da mi nemamo podatak o tome da je bilo nepravilnosti, odnosno nismo imali na osnovi čega poduzimati ikakve mjere za korekciju. Ako je neki od inspektora utvrdio nepravilnosti, tada je trebao to uputiti nama kako bismo mogli poduzeti mjere za korekciju nepravilnosti. Kako je vidljivo iz teksta, ovdje se radi o nekom internom dokumentu koji nikada nije poslan u Hrvatske šume i o njemu nemamo saznanja - zaključuje Pavelić.

Bivši ministar Tihomir Jakovina, koji je prozvan kako je ignorirao izvješće, kaže kako je cijela priča ispolitizirana i dio je predizborne kampanje. No, tu je temu, kako kaže, spreman iscrpno elaborirati.

 

M.M.