Arhiva članaka HRsvijet.net

Vjeran Piršić

Udruga "Eko Kvarner" poručila je na konferenciji za novinare u Slavonskome Brodu da je profit jedini razlog zbog kojega građani Slavonskoga Broda trpe onečišćenje zraka štetnim plinovima iz rafinerije nafte u susjednome Bosanskome Brodu.

Predsjednik te udruge Vjeran Piršić smatra da bi se onečišćenje moglo izbjeći kada bi rafinerija pokrenula modernizirani pogon i kad bi se u proizvodnji koristila kvalitetnijom naftom, no tada, kako je rekao, ne bi ostvarivala ekstraprofit. Vlasnik i korisnik rafinerije žele zarađivati na vama. Oni zarađuju na vašem zdravlju i vašim životima. To se događalo u Sisku i u Kostreni, a hrvatska država iz nekih partikularnih interesa nije spremna da vas zaštiti - poručio je Brođanima predsjednik "Eko Kvarnera" Vjeran Piršić. Ustvrdio je kako "postoje bar tri međunarodna mehanizma" koja vlada dosad nije iskoristila kako bi utjecala na susjednu državu. Posebno je istaknuo Konvenciju o dalekosežnome prekograničnom onečišćenju zraka. To je 30-godišnji prokušani mehanizam, rekao je Piršić.

U Ženevi postoji tajništvo i ako Republika Hrvatska pripremi kvalitetne dokumente i dokaže prekogranično zagađenje koje se ne kontrolira, neki ljudi koji imaju iskustva, po Piršićevim riječima, kažu da se čak u roku od pola godine može zatvoriti pogon. Vladu je prozvao i zato što u Brodu još nisu postavljene postaje koje mjere sve parametre važne za rad rafinerije. Iako su u Brod došli na poziv gradskih vlasti, u Udruzi "Eko Kvarner" ističu kako ponajprije žele surađivati s civilnim sektorom. Udruga će danas u Brodu održati mnoge radionice s ekološkim i drugim udrugama te s Građanskom inicijativom "Za čist zrak", a na tribini u 18 sati predstavit će i modele kojima se može dokazati da onečišćenje dolazi iz rafinerije u Bosanskome Brodu. (Hina/HRsvijet)