Akademski slikar Goran Petrač istaknuto je ime suvremene hrvatske likovne produkcije, autor je niza dojmljivih ciklusa, izlagao je mnogim samostalnim izložbama u domovini i svijetu.

Nedavno je prezentirao dio kompleksnog ciklusa slikarskih crteža uljanom bojom na kunstdrucku kombiniranom tehnikom.

Najnovije radove slikar opisuje kao „ Kovitlac linija i ploha,strukture i namaza,tankog i postotnog,utisnutog i otisnutog te grebanog i ponovo nanošenog sloja boje, crtež,samostalna i primarna forma koja može biti polazište za kompoziciju slike.“

I dodaje:“Crteži posljednjeg ciklusa,ekspresijom i gestualnošću pobuđuju slobodnu formu.

Plove ka apstraktnom u nekim naletima i sadrže potrebu dubljeg vizualnog i misaonog poniranja jer ne sadrže dominantnu pojavnost motiva pejsaža.“

O svojim planovim Petrač kaže:“Izložiti u dobrom prostoru koji može primiti značajnu količinu radova,selekcionirani kvalitetno, oko 150 crteža, 71 cm x 101 cm.

Govorim o Zagrebu.

U svibnju se veselim izložbi u HDLU,Varaždin,, Maloj retrospektivi u Muzeju Međimurja u Čakovcu i Izložbi sakralnih motiva u Štrigovi, Sv. Jeronimu.“

Uvijek kada pišem o opusu Gorana Petrača, volim istaknuti posebnost njegovih motiva, riječ je o stvarno nestvarnom svijetu ili o autorovom dodiru tanke linije između jave i sna, o vrlo uskom pojasu koji razgraničuje ali istodobno i spaja dva svijeta.

Valja također istaknuti vibrantnu energiju koja prodire iz svih pravaca i nestaje u daljini ,da bi se ubrzo vratila u novom krugu gibanja.

Njezina nazočnost jest zaštitni znak cjelokupnog opusa Gorana Petrača, ključni, neodvojivi dio.

Petrač je autor koga karakterizira iznimna vitalnost, svježina izričaja, snažna gesatualnost i naravno,kontinuirani rad, svakodnevno suočavanje s prijetećom bjelinom platna ili papira.

 

Miroslav Pelikan