Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar- Kitarović primila je glavnog državnog revizora Ivana Klešića koji joj je predstavio izviješća o obavljenim revizijama za 2015. godinu, priopćeno je iz Ureda Predsjednice RH.

Poseban naglasak u razgovoru stavljen je na nepovoljno mišljenje revizije vezano uz poslovanje Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom i uvjetno mišljenje za Ministarstvo zaštite okoliša i prirode.

Predsjednica Republike je izrazila zabrinutost nad predstavljenim nalazima revizije i utvrđenim nepravilnostima te svoje uvjerenje kako će nadležne institucije postupiti sukladno svojim ovlastima, štiteći interese Republike Hrvatske, priopćeno je.

Revizija: DUUDI ne iskazuju objektivno i istinito poslovanje

Prema mišljenju Državnog ureda za reviziju, financijski izvještaji DUUDI-ja u značajnim odrednicama ne iskazuju objektivno i istinito rezultate poslovanja, te stanje imovine i obveza, a poslovanje u značajnom dijelu nije usklađeno sa zakonima i drugim propisima. Prema nalazu, evidentirana vrijednost dionica i udjela kojima upravlja DUUDI manja je za 16,6 milijardi kuna od vrijednosti iz Registra i obavijesti Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (SKDD).

Pobrajajući utvrđene nepravilnosti i propuste u DUUDI-ju, državna revizija u izvješću uz ostalo navodi da nisu pouzdane evidencije o nekretninama kojima upravlja, a poslovne knjige ne osiguravaju podatke o stvarnom stanju imovine kojom DUUDI upravlja, a koja se odnosi na dionice i udjele u glavnici, nekretnine i potraživanja.

U poslovnim knjigama je evidentirana vrijednost dionica i udjela u glavnici u osam društava, umjesto u 58 društava i drugih pravnih osoba od strateškog i posebnog interesa. Iz navedenih razloga je u poslovnim knjigama evidentirana vrijednost dionica i udjela kojima upravlja DUUDI, manja za 16,6 milijardi kuna od vrijednosti iz Registra i obavijesti SKDD-a. Također, prema podacima iz Registra i SKDD-a, drugi državni imatelji imaju u vlasništvu dionice i udjele u glavnici 14 društava od strateškog i posebnog interesa kojima upravlja DUUDI, u vrijednosti 3,9 milijardi kuna, što nije evidentirano u poslovnim knjigama u izvanbilančnim zapisima, stoji u mišljenju Revizije.

Revizija upozorava i na to da su u 2014., bez primjene propisanih postupaka javne nabave, nabavljene usluge u vrijednosti 1,5 milijuna kuna, od čega se na usluge održavanja poslovnog kompleksa na Ksaveru odnosi 1,2 milijuna kuna, a ostatak na nabavu električne energije.

Problem preseljenja Ministarstva zaštite okoliša u skuplji prostor

Na uvjetno mišljenje revizije o Ministarstvu zaštite okoliša i prirode utjecalo je, pak, nepostupanje prema nalozima ranije revizije te računovodstveno poslovanje i rashodi u dijelu koji se odnose na zakupnine, odnosno na prošlogodišnje preseljenje Ministarstva u Zagreb Tower. Revizija, naime, u izvješću navodi da se Ministarstvo iz prostora koji je najvećim dijelom bio u vlasništvu države i Grada Zagreba i za koje su uvjeti zakupa bili povoljniji od tržišnih preselilo "u privatni prostor za koji se u cijelosti plaća zakupnina prema tržišnim uvjetima".

-Ministarstvo je zakupilo poslovne prostore s namjerom davanja u podzakup Agenciji za zaštitu okoliša (AZO) i Državnom zavodu za zaštitu prirode (DZZP) bez njihovih prethodnih zahtjeva o potrebi za preseljenjem. S AZO-om nije zaključen ugovor o preseljenju, a Ministarstvo je u obvezi plaćanja zakupnine i svih pratećih troškova za poslovni prostor predviđen za davanje u podzakup navedenoj agenciji - dodaje se u izvješću Revizije.

 

M.M.